Grupy przedszkolne


Szanowni Rodzice, drogie dzieci


Pomimo czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, dzieci pozostające w domu zachęcamy zgodnie z apelem MEN do wykonywania zadań zleconych im przez nauczycieli zdalnie.


Nauczyciele będę wspierać dzieci w nauce i przekazywać materiały do samodzielnej pracy w domu. Materiały będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce Grupy przedszkolne i zakładce Nauka zdalna.


Nauczyciele będą przygotowywali tygodniowy zakres materiałów dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych uwzględniając możliwości psychofizyczne wychowanków.


Do kształcenia zdalnego będą wykorzystywane materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.© 2020r. Prawa zastrzeżone posiada Przedszkole Nr 7 w Kościerzynie.