Aktualności


ROK SZKOLNY 2020/2021


Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną, nasze przedszkole od 1 września 2020r. będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i przestrzeganie obowiązujących zasad. Wierzymy, że takie działanie zagwarantuje dzieciom i pracownikom bezpieczne warunki do nauki i pracy.



 SZANOWNI RODZICE

 


Przedszkole nr 7 w Kościerzynie w miesiącu lipiec/sierpień 2020r. funkcjonuje w obu budynkach (ul. Wybickiego10, ul, Szkolna 2).

Dzieci  mogą uczęszczać do przedszkola przez cały okres wakacji.

 

                                                                                             Zapraszamy

 

                                                                                             

                                                                                              

WAKACJE 2020 !!!

WAKACJE TUŻ TUŻ !!!


 SZANOWNI RODZICE

 

Informuję, że zapewniamy wszystkim przedszkolakom uczęszczającym do naszej placówki (łącznie z zerówkami) opiekę w okresie wakacyjnym.

Przedszkole zapewni dzieciom pobyt w pełnym wymiarze czasu wraz z wyżywieniem.
Opłaty za korzystanie z przedszkola pozostają bez zmian. Wszystkie dzieci zostaną przyjęte.
Nie ma powodu do korzystania w tym okresie z ofert przedszkoli niepublicznych.


Deklaracje uczestnictwa należy składać do 25 czerwca 2020 r. godz. 12.00 na adres     e-mail: sekretariat.p7@koscierzyna.gda.pl .

 

Serdecznie zapraszamy                                                 


                                                                                              Dyrektor Przedszkola

                                                                                              Iwona Kaszubowska

SZANOWNI RODZICE


Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęłam decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od dnia  11.05.2020r. Przedszkole będzie czynne w godzinach od  6.00 do 16.30 w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą.  

 

W związku z powyższym należy do dnia 08.05 do godz. 16.30  złożyć/przesłać oświadczenie potrzeby przyprowadzenia dziecka do przedszkola i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. Po wypełnieniu oświadczeniai i podpisaniu, należy  zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy: sekretariat.p7@ koscierzyna.gda.pl

 

Druk oświadczenia oraz procedury umieszczone są na stronie internetowej przedszkola. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania,  

 

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu
w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

                                                                                           Dyrektor Przedszkola

                                                                                           Iwona Kaszubowska

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z informacją rządu,  iż od 6 maja 2020 r. istnieje możliwość otwarcia przedszkoli, chcielibyśmy się zorientować, kto z Państwa byłby zainteresowany posyłaniem swego dziecka do naszego przedszkola. Samorząd kościerski przygotowuje się do otwarcia placówek od poniedziałku 11 maja 2020r.


Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki przedszkolnej mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Prosimy o uzupełnienie poniższej tabelki i przesłanie informacji do poniedziałku 04.05.2020 r.  do godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres:        sekretariat.p7@koscierzyna.gda.pl


Informacje te pozwolą nam określić sposób organizacji opieki i wyżywienia.

W przyszłym tygodniu przedstawimy szczegółowe procedury bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania naszego przedszkola .


                                              Z poważaniem Iwona Kaszubowska – dyrektor przedszkola


PRZEDŁUŻENIE ZAMKNIĘCIA SZKÓŁ,

PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW

*  Termin: 24 maja br.

Do tego czasu jest kontynuowana nauka w 

   formie zdalnej.

*  W najbliższym czasie Minister nauki i szkolnictwa poda  

   informację dotyczącą ewentualnej możliwości 

   prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w

   części placówek.



Szanowni Rodzice, drogie dzieci


Pomimo czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, dzieci pozostające w domu zachęcamy zgodnie z apelem MEN do wykonywania zadań zleconych im przez nauczycieli zdalnie.


Nauczyciele będą wspierać dzieci w nauce i przekazywać materiały do samodzielnej pracy w domu. Materiały będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce Nauka zdalna.


Nauczyciele będą przygotowywali tygodniowy zakres materiałów dla dzieci
z poszczególnych grup wiekowych z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka.


Do kształtowania zdalnego będą wykorzystywane materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

KORONAWIRUS

Szanowni Państwo,


informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Rodzicu,


• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostały zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zadbaj o to, aby Twoje dziecko pozostało w domu przez cały ten okres;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły i nauczycieli.

© 2020r. Prawa zastrzeżone posiada Przedszkole Nr 7 w Kościerzynie.